Natuurtuin 't Loo

Voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs

In samenwerking met Stichting Paladijn, Scholengemeenschappen Were Di in Valkenswaard en het Rythovius College in Eersel, om invulling te geven aan de vraag naar maatschappelijke stages en profielwerkstukken.

De maatschappelijke stage heeft onder andere tot doel jongeren te leren dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is: op tijd komen, op tijd afmelden als er iets is, je inpassen in een organisatie, leren van een deskundige. In dit kader zijn inmiddels goede contacten opgebouwd met een aantal regionale scholen.

Ook in verband met profielwerkstukken levert de natuurtuin mogelijkheden: in 2012 werd een werkstuk over Bomen zelfs genomineerd voor de OMO-prijs (Ons Middelbaar Onderwijs). Een ander koppel leerlingen heeft een Bomenwandeling ontworpen, met bijbehorende informatiebordjes.