Natuurtuin 't Loo

Ervaring opdoen

VMBO/MBO

De Natuurtuin kan leerlingen van  Helicon een stageplaats bieden, waarbij de leerling begeleid wordt door een vrijwillige leermeester.

 

Maatschappelijke stages

De natuurtuin biedt elke donderdagochtend dagbesteding voor langdurig werkzoekenden om zo weer te wennen aan het ritme van een arbeidsproces.

In samenwerking met Bureau HALT kunnen jongeren die een taakstraf hebben gekregen worden begeleid door tuincoördinator en vrijwilligers.