Natuurtuin 't Loo

Over ons

Natuurtuin ’t Loo laat bezoekers kennis maken met de ingenieuze samenhang van het bodemleven met dat van planten, insecten en vogels. Biodiversiteit is onze gezamenlijke passie.

Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk is een initiatief van drie natuurverenigingen: VELT, IVN en de Bijenhoudersvereniging. De drie verenigingen vormen samen Stichting Natuurtuin ’t Loo. We toverden twee drassige voetbalvelden om tot een ecologische natuurtuin, die in augustus 2000 werd geopend.

Logo Velt
logo IVN

Samen met vrijwilligers zetten we ons elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komt Velt op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bergeijk-Eersel wil door allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten er toe bijdragen dat de bevolking ( en met name de jeugd ) zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving. Hiervoor organiseren wij excursies, wandelingen, cursussen, exposities, filmavonden en lezingen.

De bijenhouders van Bergeijk doen hun uiterste best om op een natuurlijke manier te imkeren. We scheppen een ecologische omgeving in de natuurtuin waarin biodiversiteit centraal staat. Dat is geen leeg woord. We proberen een klimaat te scheppen waarin zoveel mogelijk insecten een thuis vinden, ook de bijen.

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) behartigt landelijk de belangen van imkers in alle hoeken van het land.