Natuurtuin 't Loo

Disclaimer

Aan de inhoud van de website natuurtuin.org besteed Stichting Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website natuurtuin.org. Stichting Natuurtuin ’t Loo aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website natuurtuin.org

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Natuurtuin ’t Loo te mogen claimen of te veronderstellen.

Gebruiksvoorwaarden website natuurtuin.org

Indien u via de website natuurtuin.org een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Stichting Natuurtuin ’t Loo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder bezoekers, cursisten en leveranciers, aangeboden informatie op onze site. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of voorwaarden van Stichting Natuurtuin ’t Loo.

Het is de bezoeker van de website natuurtuin.org niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Natuurtuin ’t Loo.

Privacy

Stichting Natuurtuin ’t Loo neemt de privacy van de bezoekers van de website natuurtuin.org zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.

Klachten

Klachten, opmerkingen of signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar voorzitter@natuurtuin.org